เกี่ยวกับเรา
 

เจ้าของยี่ห้อซากุระคือ บริษัท เอดีอาร์ กรุ๊ป
( ADR GROUP OF COMPANIES ) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยมากกว่า 20 ปี

โดยเป็นการนำเข้าและจัดหน่ายผ่านทางตัวแทนหลายรายจากการแข่งขันกันในตลาดที่ต้องการ
เป็นผู้จำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยทำให้สินค้ายี่ห้อซากุระเติบโตอย่างรวดเร็ว

หนึ่งในนั้นคือบริษัท ชัวร์ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัท ย่งกี่ จำกัด
ทำการตลาดในปี 2006 ทำให้ซากุระเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

และในปี 2008 ทางเราได้ตัดสินใจแต่งตั้ง บริษัท ชัวร์ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้จำหน่ายเจ้าเดียวในประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน